fehālaaki: ʻOku maluʻi e meʻa ʻi lotó !!
Ko hoʻo fakamatalá ko e 100% secure and will never be shared This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Tānaki Atu ki aí, this website is not endorsed by Facebook in any way. Ko e FACEBOOK ko ha fakaʻilonga ia ʻo e FACEBOOK, Inc. Ko e Fingo ʻo e ʻaho - Maʻu e To 2020 - Maʻu ʻa e ngaahi totonu fakalao koto. ʻOku ʻikai ko ha konga ʻo e Google ʻa e saiti ni, YouTube pe ko ha faʻahinga kautaha pe ʻoku maʻu kakato ʻe he Google pe YouTube. ʻIkai ngata ai, ʻoku ʻikai poupouʻi ʻa e uepisaiti ko ʻeni ʻe he Google pe YouTube ʻi ha faʻahinga founga pe.
- - Fakahaʻanga: ʻOku maʻu ʻe he foneli ʻo e ʻaho ha totongi ki he fakatau ʻoku ʻuhinga ia ki ha niʻihi, ka ʻoku ʻikai ko hono kotoa, fefakatauʻaki koloa. Ko e foneli ʻo e ʻaho ko ha clickFunnels fengaueʻaki tauʻataina, ʻikai ko ha tokotaha ngaue. ʻOku tau maʻu ha ngaahi totongi ki he founga fetuʻutaki mei clickFunnels. Ko e ngaahi fakakaukau ʻoku fakahaaʻi heni ʻoku ʻaʻau ia pea ʻoku ʻikai ko ha fakamatala fakaʻofisiale ia ʻo e ClickFunnels pe ko e kautaha ʻa e matuʻa, Etison LLC.
SiteLock